Glossary & Pronunciation Guide

for

Sióg Orð,

The Language of Na Siraide Cinn

 

Dear Reader,

This is your comprehensive glossary and pronunciation guide to illuminate the language of Na Síraide Cinn, the Everlasting Ones. It is an amalgam of Gaelic, Irish, German, Icelandic, and Norse. Some of the words exist in our world and many do not. To acquaint yourself with the terminology, you can either read the guide first or reference it as you go along . . . or both! 

 

The Glossary

 

Naoi Cé Naoi Oidhreacht: The Nine While Nine Legacy

Na Síraide Cinn: The Everlasting Ones ~ All of the Sióg

Na Ceann Comhairle: The One Council ~ Rules directly over the Nine

A Bunaidh Naoi: The Original Nine ~ Also known as the Rúnaigh

 

Rúnaigh: Guardians of the mysterious, versed in mysteries, possessing rare knowledge, hidden or obscure, possessing rare and powerful abilities specific to their callings

      *Na Teagmhasach Bháis: The Contingency of Death

             Lanmhuchadh: Extinguisher, Death (Halah)

             Coimhdeacht: Escort/Usher (Liam)

             Léimhanam: Soul/Spirit Reader (Michael)

             Breithiúnas: Judgment (Nicklaus)

             Nochta Cúiteamh: Retribution (Eris)

             Roghnú Deireadh: End (Deimari)

             Caomhnoir: Guardian of the Contingency (Gideon)

      *Airíoch de Beocht: Caretakers of Life

      *Airíoch Cruthaitheach: Caretakers of the Arts

      *Airíoch Draíochta: Caretakers of the Enchantments

              Eilemeinteach: Caretaker of the Elemental magics air, water, fire, earth   

              Taiscélaid: Seer, Observer of Omens

      *Airíoch Nádúr: Caretakers of Nature

      *Airíoch Breathnadóir: Keepers of the Records, Watchers of the Earthbound

      *Airíoch am Uilíoch: Caretakers of Universal Time

      *Scáthanna: Trackers of the ones the Síraide are interested in and those who                                     know the mysteries and/or the ways of the Síraide. Also known

                             as Shadows         

      *Eirr Rúnaigh: Warriors of the Rúnaigh

Athrú: Shift

Beannachtaí: Greetings

Bréagach Sióg: False Sióg

Bronntanas do Beira: Gift to Beira

Céimnithe ar Shiúl: Fade Away

Deireadh an Samhraidh: Summer's End (Halloween)

Dhealramh: Disfigurer

Do Mhórgacht: Your Highness

Draghail: Troublesome, Trouble, Vexing

Draíochta ar Linn: Pool of Enchantments

Eile Domhan: Other World

Féadfaidh Lá: May Day

Fíor Sióg: True Sióg

Glisochd: A means of Sióg travel between locations

Imíonn: Vanish/Disappear

Lómhara: Precious

Mhésen: Spirit/Soul

Mílseachd: Sweetness

Mo Milis: My Sweet

Naoi Cé Naoi Oidhreacht: Nine While Nine Legacy

Oíche Féile: Festival Night

Píosail: Sexy

Réimse Eile: Other Realm

Sábháilte: Safe

Scaoileadh: Release

Sgoltadh: A dark creature that guts its victims. Also referred to as Gutter

Sgrìoban: Dark imp-like creatures that lap up bloody messes created by the Sgoltadh. Also referred to as Lappers

Taisteal ar an Álfaer: Travel of the Álfaer

Tiarnas: Dominion . . . the Realm of Síog

Tir Na Óige: Land of Youth

Ursprache: Early Speech

Síos a Tabhair leat an gaoithe,

A dúnmharú ar préachán,

Le éadóchas,

Tar léanta milis searbh . . .

Bring down the wind,

A murder of crows,

With despair,

Come bitter sweet woes . . .

 

Pronunciation Guide of Na Siraide Cinn

Naoi Cé Naoi Oidhreacht: NAH-ee Key NAH-ee AYE-rrawhkt

Na Síraide Cinn: NA SHEERR-eh T'kinn

Na Ceann Comhairle: NA Keyun KOWRR-lye

An Bunaidh Naoi: An BAW-neey NAH-ee

Rúnaigh: ROON-eey

       *Na Teagmhasach Bháis: NA TAHG-wa-saikhVAISH

               Lanmhuchadh: Lawn-VUH-khowye

               Coimhdeacht: KUHV-juhkt

               Léimhanam: LEE-vanam

               Breithiúnas: BRRE-hoonas

               Nochta Cúiteamh: Nocht-a Kui-tchuv

               Roghnú Deireadh: ROWnoo JA-rrogh

               Caomhnoir: KYOO-nurr

       *Airíoch de Beocht: AIRRY-awhk d'Be-awkht

       *Airíoch Cruthaitheach: AIRRY-awhk KRUheehekh

       *Airíoch Draíochta: AIRRY-awkh DRRAY- awkh-ta

              Eilemeinteach: Ehl-uh-men-tawhk

              Taiscélaid: Tuhsh-KHEY-let

*Airíoch Nádúr: AIRRY-awkh Nuh-DURR

*Airíoch Breathnadóir: AIRRY-awkh BRRA-na-doyr

*Airíoch am Uilíoch: AIRRY-awkh-AWM-Ee-li-awkh

*Scáthanna: SHKAH-ha-na

*Eirr Rúnaigh: Ehrr ROON-eey

Athrú: Ah-RROO

Beannachtaí: BAN-nawkht-ee

Bronntanas do Beira: BRRAWN-tuhn-es d' BAY-rra

Céimnithe ar Shiúl: KAYM-neeh err Sh-HYOOL

Deireadh an Samhraidh: JERR-oogh awn SOW- rreey

Dhealramh: Yahl-Roow

Do Mhórgacht: D' WHARR-gawhkt

Draghail: D'RRAY-ughal

Draíochta ar Linn: DRRAY-awkh-ta err Lin

Féadfaidh Lá: FEY-uh-tigh Ley

Ghemúcht: Gheh-MOOWKHT

Glisochd: GLEE-shoakht

Imíonn: EM-ean

Lómhara: LOW-vuh-rra

Mhésen: VEY-shen

Mílseachd: MEEL-shahckt

Mo Milis: Muwh MILL-ish

Naoi Cé Naoi Oidhreacht: Nah-ee KEH Nah-ee Eyrahkt

Na Sciath Snug: Naw SHKI-awth Snug

Oíche Féile: EEK-A Feyl

Píosail: PEA-suhl

Réimse Eile: Reem-sheh Uh-LUH

Sábháilte ~ SHAY-wahl-te

Scaoileadh: SKEE-loogh

Sgoltadh: SCOAL-tawg

Sgrìoban: SCREE-o-bawn

Sióg: Shee-OHG

Taisteal ar an Álfaer: Tash-CHUHL err ahn All-ferr

Tiarnas: CHEIRR-nes

Tir Na Óige: Cheer Na OH-gyeh

Ursprache: Ers-SPRREH-khe

Síos a Tabhair leat an gaoithe: Shees a T'wuhrr lotawn GEE-huh

A dúnmharú ar préachán: Ah Doon-VA-rroo Err Prray-KHAHN

Le éadóchas: Luh Ee-uh-DOH-khuhs

Tar léanta milis searbh: Tahrr Ley-ANTA MIL-ish SHARR-uhv